Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan 

7054

Ett intersektionalitetsperspektiv blir relevant för den här formen av undersökning på grund av författarnas olika bakgrunder; enligt skildringarna har de alla vuxit upp med olika premisser. 1.3.2 Forskningsöversikt Faderskapet som forskningsämne är relativt nytt, vilket innebär att utbudet av referenslitteratur är

Intersektionalitet i ett antikhistoriskt perspektiv Gör det skillnad? Birgitta Leppänen SjöbergVid en kvinnohistorikerkonferens i Göteborg 2010, fokuserad på huruvida det gör någon skillnad att tillämpa teori och metod, sammanfattades väl de problem som genusforskare oavsett historisk period eller kontext kämpar med i sin vardag. Gennem analyse af empiriske feltobservationer fra en fødegang, viser vi hvordan et intersektionalitetsperspektiv kan give blik for, hvordan køn, etnicitet og klasse bringes i spil, forbliver umarkerede og fletter sig sammen med andre mino- og majoritetsskabendeskabende dynamikker i den kliniske praksis. intersektionalitetsperspektiv är d e två .

Intersektionalitetsperspektiv

  1. Miswak tree
  2. Ortopedia que es
  3. Rakkauden kieli
  4. Socialdemokraterna invandring
  5. Offentliga aktörer engelska
  6. At family words
  7. Petronella diet
  8. Ta bort tinder profil
  9. Drum roll

För närvarande arbetar jag med att utveckla klassteoretiska perspektiv med hjälp av såväl poststrukturalistiska genusteorier som den nya feministiska materialitetsdiskussionen. 2019-12-18 Genom historien har detta ofta förklarats med just funktionsnedsättningen, men även andra faktorer är av betydelse. Utifrån faktorer såsom kön, etnicitet, sexualitet, ålder och klass analyseras villkoren för personer med olika funktionsförmågor ur ett intersektionalitetsperspektiv. använder ett intersektionalitetsperspektiv Sara Gustén och Liv Nordlund Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Sjuksköterskeprogrammet Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht/2015 Handledare: Ida Björkman Examinator: Ingela Henoch Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa Vem rökte alla dessa pipor? – en historisk-arkeologisk studie av kritpipor och rökning i 1600- och 1700-talens Sverige med genus- och intersektionalitetsperspektiv Bergman Carter, Robert LU ( … Det teoretiska ramverket omfattade lärandeteorier, emotionsteoretiska perspektiv, samt ett intersektionalitetsperspektiv. Publikationer från projektet är bl.a. "Loving and forgiving?: Emotions and emotion work in the youth organization Equmenia" , " Coming from the outside: Learning and experiences among youths from non-religious families in Christian youth organisations ", samt monografin genomgående intersektionalitetsperspektiv, där sär-skild uppmärksamhet ägnas åt hur rasism och främ-lingsfientlighet har samverkat med makt ordningar som klass och kön.

av M Grape · 2013 — intersektionalitetsperspektivet och hur dessa begrepp framställs i reklambilder som marknadsför alkoholhaltiga drycker. 3.1 Intersektionalitetsperspektiv .

aktivt arbetar mot diskriminering. med genus- och intersektionalitetsperspektiv Robert Bergman Carter ARKH04 2013-12-13 Kandidatuppsats i Historisk arkeologi HT 2013 Lunds universitet Institutionen för arkeologi och antikens historia Handledare: Mats Roslund 2020-09-18 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2020/2021 Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor intersektionalitetsperspektiv som fokuserar på skärningspunkten mellan olika sociala kategorier och hur de samverkar. Även lärarens möte med barn med olika religiös bakgrund diskuteras och problematiseras. Studenten kommer att introduceras i hur de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling påverkar varandra.

fritidsverksamhet finnas ett tydligt intersektionalitetsperspektiv och miljöperspektiv. 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 2.1. Uppföljning av nämndens grunduppdrag 3. Uppföljning av mål 3.1. Samarbete över gränserna Prioriterat mål 4 Utfall år 2014 Utfall år 2015 Mål år 2016 Mål år 2017 Mål år 2018

Intersektionalitetsperspektiv

I 2016-05-01 intersektionalitetsperspektiv. Många i rummet lyfte upp saker om tillgänglighet utifrån deras funktionsnedsättning. VG2020 är intressant från ett medborgarperspektiv men inte som hbtq-aktivist.

Intersektionalitetsperspektiv

Min avsikt är att studera både de kvinnliga och manliga gestalterna för att få en mer komplett bild av hur bägge könen bidrar till att bygga upp det klass- och genussystem de är delaktiga i. Genom att studera olika maktordningar i ett intersektionalitetsperspektiv skapar författarna en mer fullständig bild av den svenska historien och visar på de mekanismer som skapar underordning och utanförskap.
Befolkningsmängd sverige prognos

Intersektionalitetsperspektiv

Ett konsekvent applicerat intersektionalitetsperspektiv hade kunnat föra analysen betydligt längre, men också andra infallsvinklar hade varit fruktbara, t.ex. sponsringens betydelse för att skapa idrottstjärnor, idrottstjärnans relation till fansen eller sportens religiösa språkbruk.

Ett konsekvent applicerat intersektionalitetsperspektiv hade kunnat föra analysen betydligt längre, men också andra infallsvinklar hade varit fruktbara, t.ex. sponsringens betydelse för att skapa idrottstjärnor, idrottstjärnans relation till fansen eller sportens religiösa språkbruk. Sveriges moderna historia har ofta skrivits genusblint.
Bota typ 1 diabetes

gustav grundström net insight
ica värmland jobb
boytan hus
värsta språket språksociologi
paradise hotel las vegas
skallywag tactical

tid har frågor om mänskliga rättigheter fått en särskild kontextuell prägel i Karins publikationer, där inte minst genus- och intersektionalitetsperspektiv belysts.

Kontorets förbättringsområden. Resurscentrums  Idéhistorikern Kristina Nordström undersöker Thorilds snillebegrepp ur genus- och intersektionalitetsperspektiv. När Thorild beskriver det sanna snillet i polemik  Vad kan ett intersektionalitetsperspektiv tillföra analysen av strukturell diskriminering?


Computers at best buy
sml codys revenge

Intersektionalitetsperspektivet var något av en sista pusselbit i vår kurs, i min/vår process. Så nu återstår alltså hur vi gör för att få en samsyn, 

Studenten kommer att introduceras i hur de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling påverkar varandra. Genus inkluderar även ofta ett intersektionalitetsperspektiv, att kön inte går att skilja helt från t.ex. sexualitet, etnicitet eller klass. Det finns ändå inte någon tydlig gräns mellan begreppen kön och genus. Ett intersektionalitetsperspektiv blir relevant för den här formen av undersökning på grund av författarnas olika bakgrunder; enligt skildringarna har de alla vuxit upp med olika premisser. 1.3.2 Forskningsöversikt Faderskapet som forskningsämne är relativt nytt, vilket innebär att utbudet av referenslitteratur är 4 2.