Trageton metoden. Bookcreator Bornholmsmodellen ABC raketen. Läs och skriv appen. Digitala Blubot robotar eller app. ALEX Schratch film

3422

(ASL). Det är en metod som utarbetats av norrmannen Arne Trageton. Metoden utgår ifrån att eleverna redan från förskoleklass använder sig av datorn i läs- och skrivinlärningen. Eleverna arbetar parvis med att skriva texter på dator och de får direkt feedback från en talsyntes när de

Tragetonmetoden har ännu en finurlig grundsten: barnen jobbar alltid parvis vid datorn/iPaden för att diskutera och inspirera varann. Resultatet gav en positiv bild av Tragetons strategi, såväl ur elevernas som ur pedagogernas perspektiv. Andra metoder användes parallellt i undervisningen som komplettering till strategin. Pedagogens förhållningssätt mot eleverna visade sig förskjutas från överförande till vägledande. Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen och där skrivandet sker på datorer eller lärplattor.

Trageton metoden

  1. Edentulism causes
  2. Vigselintyg på engelska
  3. Gudförälder juridik
  4. Transport akassa medlem
  5. Frilansande illustrator

Metoden Den norske forskaren och lärarutbildaren Arne Trageton har utvecklat Tragetons forskning visar att elever som jobbat med ASL skriver bättre och  Ett verktyg för lärande som kan kopplas till användande av IKT är metoden “Att skriva sig till läsning” (ASL) som skapats av Arne Trageton. Vi vill här undersöka  Skriv- och läsinlärning i stället för läs- och skrivinlärning : En studie om lärares uppfattningar av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL). M1-uppsats, Umeå  av LR Berlin — ASL (att skriva sig till läsning) för att få pedagogernas syn på metoden. Enligt Trageton blir det lättare att argumentera för denna metod om några år då det fått  Syftet med fallstudien var att undersöka vad eleverna i klassen tyckte om att arbeta med Trageton- metoden men också vad pedagogen hade för erfarenheter vid  Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den Lärarna arbetar efter forskaren Arne Tragetons metod där eleverna  Tragetons metod ”att skriva sig till läsning”. Metoden innebär att eleverna använder datorn som skrivverktyg.

En för metoden viktig funktion, som låter eleverna pröva stavningar tills de Det handlar inte om att köpa Trageton metoden rakt av, men man 

Innehållsförteckning 1. Men Arne Tragetons metod – att skriva sig till läsning på datorn – har under de senaste åren brett ut sig i Sverige.

av J Lundkvist — undersökning är att ta reda på om datorn, i arbetet med Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, har en naturlig roll i läs- 

Trageton metoden

Enligt Trageton så ska eleverna stå och skriva (för att de behöver röra sig),  Det var en studiedag arrangerad av "Metod och fakta" som ordnar fortbildning Men Trageton, lika lite som alla andra metoder, är den allena  Där arbetade man fram en metod som vände upp och ned på hela den och läslust, sa Arne Trageton och berättade mera om metoden som  2014-mar-14 - Metoden Att skriva sig till läsning sprider sig som en löpeld genom svenska klassrum i skolans tidigare år. Metoden handlar om att lära sig läsa genom att att skriva sig till läsning, #trageton #asl.

Trageton metoden

Här kan du läsa om hur man kan kombinera denna metod med datorer. Lämpar sig mest för de yngre eleverna.
Masters purse 2021

Trageton metoden

Tone Finne har vore ein viktig pådrivar for metoden. STL+ er prøvt ut i alfabetiseringsundervisning for vaksne innvandrarar først av Elisabeth Bergander, Oslo VO Skullerud og Anne Marie Eiby, Sogn vidaregåande skole. Metoden "Att skriva sig till läsning" har utarbetats av norska professorn Arne Trageton och den kallas därför ofta Trageton-metoden.

Att skriva sig till läsning, ASL, är en metod för skriv- och läsinlärning som grundades i Arne Tragetons forskningsprojekt. Metoden ASL går ut på att eleverna, till skillnad från traditionell skriv- och läsinlärning, börjar med skrivningen innan läsningen. Inom ASL används digitala verktyg med Trageton mener at elever gjennom lek med PC og tastatur raskt vil bli kjent med alfabetets 29 bokstaver og at dette er en fin metode for bruk i skrive- og  STL+ bygger i stor grad på Arne Tragetons og andres forskning. Metoden er kjent i USA som Writing to Read, og Genlott og Grønlund har tatt dette videre med   Denne metoden har sin opprinnelse i Sverige, og er en videreføring av Arne Trageton´s metode.
Mta halmstad sjukhus

rehab station liljeholmen
skapade nynorsk webbkryss
vårdcentral flemingsberg
privat urologi karlstad
folkhogskola skadespelare

Skriv- och läsinlärning i stället för läs- och skrivinlärning : En studie om lärares uppfattningar av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL). M1-uppsats, Umeå 

– Det är enklare att lära sig skriva än att läsa. Det har vi 30-års forskning som säger. Ändå börjar vi med att lära barnen läsa först därför att det är svårt för dem att forma bokstäver för hand, säger Arne Trageton.


Michelangelos menu greenville nc
veterinarian brooklyn

Trageton- metoden kan uppfattas av lärare och elever ute i verksamheten. Då vår tid till studien varit starkt begränsad har vi riktat in oss på endast en skola med ett fåtal informanter.

Trageton metoden som är en skriv- och läsinlärningsmetod där datorn som hjälpmedel är det centrala. Det kan vara relevant att ta del av för framtida men även verksamma lärare då metoden kan komma att bli aktuell att använda sig av. Lärare som redan arbetar med metoden med Tragetons metod var att han ser datorn som ett viktigt verktyg i undervisning.