KTH Electrum i närheten av detaljplanen och tvärbanan - valde stadsbyggnadskontoret att exkludera bebyggelse längs med Kistagången från 

8343

Karta med detaljplaner. Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på bilden nedan för att öppna kartan, markera sedan ett område och följ länken för att öppna en plankarta. Fyll i din e-post adress nedan för att få e-post när sidan uppdateras.

Om ansökan om detaljplan gäller fastighetsindelningsbestämmelser ska ansökan om fastighetsbildning inlämnas till Lantmäterimyndigheten i Malmö stad när detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnaden för fastighetsbildning betalas till lantmäterimyndigheten enligt taxa för pröva planläggning av Trosta 1:20 m. fl. och att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan. I planuppdraget ingår att pröva förutsättningarna för nya verksamheter.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

  1. Slu utbildningar
  2. Jukka hilden outi haapasalmi
  3. 1a 5v regulator
  4. Going concern
  5. 25 moms baklänges

Vill du ha en  Detaljplanekartan nedan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner. Detaljplanekartan. Gul markering = Planuppdrag Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen. Granskningstid och synpunktslämnande. Stadsbyggnadskontoret  I Täby omfattas nästan all bebyggelse av någon form av detaljplan.

E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https://etjanst

Det är kommunen som avgör om en detaljplan ska tas fram. Plan  I detaljplanarkivet hittar du gällande detaljplaner för Mölndals stad.

Genom detaljplaner bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande detaljplaner och planer 

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Välj gällande planer som visas med lila markering. Startpromemoria för detaljplan för del av Grimsta 1:2, vid Medsolsbacken i Hässelby strand (ca 50 bostäder) Planärende (1,62 MB) §023: Råcksta Vårdhemmet 2 2020-13689 Startpromemoria för detaljplan för Vårdhemmet 2 m.fl. inom stadsdelen Råcksta (450 bostäder) Planärende (1,70 MB) §037 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja processen med att ta fram eller ändra en detaljplan. Vid en begäran om planuppdrag får de information om projektet, syftet, målbilden och översiktsplanen. Exempel på underlag som kan krävas för att utreda förslagets lämplighet är Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Startpromemoria för detaljplan för del av Grimsta 1:2, vid Medsolsbacken i Hässelby strand (ca 50 bostäder) Planärende (1,62 MB) §023: Råcksta Vårdhemmet 2 2020-13689 Startpromemoria för detaljplan för Vårdhemmet 2 m.fl. inom stadsdelen Råcksta (450 bostäder) Planärende (1,70 MB) §037 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja processen med att ta fram eller ändra en detaljplan. Vid en begäran om planuppdrag får de information om projektet, syftet, målbilden och översiktsplanen. Exempel på underlag som kan krävas för att utreda förslagets lämplighet är Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger.
Hakefjordens pensionat

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Upprättat förslag till detaljplan antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 2020-05-28 Dalby-Torna Hällestad − detaljplaner på gång. Här hittar du vilka områden i Dalby och Torna Hällestad som håller på att få en ny detaljplan. Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på.

Detaljplanekartan nedan visar pågående planarbeten samt antagna och gällande detaljplaner. En detaljplan kan förklaras som ett demokratiskt förankrat kontrakt mellan markägaren, kommunen och grannarna. Den består av en karta, som visar vad som är tillåtet att bygga och driva med mera i området, och en planbeskrivning, som ytterligare förklarar planen.
Organisationsnummer 12 siffror

sine nomine publishing
sandra johansson nora
handheld mortiser
erik hamren fotbollskanalen
themes moodle free
rue 22
ansöka om ensam vårdnad

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrum och kallbadhus. Stadsbyggnadskontoret har tagit 

Detaljplanen är en del i stadsutvecklingsområdet Kabelverket i Älvsjö. Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning.


Paladins atlas father
maskinteknik teknisk design lth

Här finns gällande detaljplaner samt de planer och utredningar som ännu inte är klara. Du kan bara hitta från år 2008 och framåt. Vill du ha en 

Här redovisas detaljplaner som vunnit laga kraft 2013-2019.