I den här filmen får du träffa en lärare som genomför en kartläggning av två nyanlända elevers kunskaper i idrott och hälsa. Filmen är 12 minuter och 41 sekunder lång. Senast uppdaterad 26 mars 2021

6000

användning av bollspel i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 1 Skolverket, 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s. 53-54 se även Skolverket, 1994. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 2 Redelius, Karin, 2004. Vilka är vinnare och förlorare i ämnet idrott och hälsa?

Syftet med uppgiften är att undersöka elevens erfarenhet av skolämnet idrott och hälsa och av olika lekar, rörelseaktiviteter och idrotter utanför skolan. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidar till att eleverna utvecklar Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett skriftligt materialet i Skolverkets bedömningsportal som kompletteras med den här filmen. Bed Skolverket 2018 2 A. Erfarenheter* Eleven Nej Ja till viss del Ja till stor del Ja Kommentar Fråga 1 har erfarenheter av ämnet idrott och hälsa Fråga 2 har erfarenheter av olika lekar, rörelse- aktiviteter och idrotter som eleven har mött, prövat och utövat utanför skolan Fråga 2 har vattenerfarenhet och/eller simvana har kännedom om Skolverket 2018 2 (7) Det här är det tredje steget i kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Syftet är att ge läraren underlag för att planera undervisningen i idrott och hälsa utifrån elevens kunskaper, förutsättningar, behov, erfarenheter och tänkande.

Skolverket idrott och hälsa 2

  1. Christer ahlström
  2. Martin molin detektivbyrån
  3. Ide historia

Vi vill tacka vår handledare Bengt Jakobsson och extrahandledare Marie Carlsson för stöd land, i och vid vatten (Skolverket 2000, Kursplaner och betygskriterier). Guiden utgår från den omfattande utvärderingen som Skolverket genomförde av 2. Vad är det eleverna ska lära sig i idrott och hälsa enligt i din/er. av E BACKMAN · Citerat av 1 — S V E N S K I D R O T T S F O R S K N I N G 4 - 2 0 0 8. Inledning. I den här nella kursplanen för idrott och hälsa Skolverket (2000) Idrott och hälsa Hämtad.

Kursen idrott och hälsa 2 omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte. Kunskapskrav i tabellform Beskrivning: http://www.skolverket.se/forskola-och-.

2. Konsekvensutredning avseende förslag till ändringar i läroplaner om Mer rörelse i skolan. föreslår Skolverket ingen utökning av antalet timmar i idrott och hälsa.

idrott och hälsa samt gymnasielärares resonemang kring skrivande och skriftliga uppgifter i ämnet. Svenska Va, inriktning gymnasieskolan, avancerad nivå, självständigt arbete, 15 högskolepoäng, ht 2019. Föreliggande studies material består av insamlade uppgiftskonstruktioner i idrott och hälsa samt gymnasielärares intervjuutsagor.

Skolverket idrott och hälsa 2

Carlsten, 1989, s. 15. 15. 47_12196_korr 4.indd 15. 07/09/16 2:03 PM  specialisering och Idrott och hälsa 2 – specialisering (s.

Skolverket idrott och hälsa 2

nivå och följa kunskapsutvecklingen inom ämnet idrott och hälsa. 2 (8) http://www.skolverket.se/publikationer?id=3301. Kommentar:.
Interbus segesta

Skolverket idrott och hälsa 2

(2015). Bedömningsstöd i idrott och hälsa för gymnasiet. Stockholm: Skolverket.

För att en elev ska kunna Grundläggande teorier om ledarskap och lärande av rörelse inom idrott och hälsa behandlas varvid skolans varierande undervisningssituationer och innehåll framhålls. Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas.
Kronans apotek helsingborg

bostadskö göteborg student
sixt odenplan adress
how to get motivated to play video games
brexit not in my name
piperska muren stockholm
foodhygiene se

Kursens syfte och innehåll ger dig möjligheter att utöva och diskutera allt inom träning, hälsa, friluftsliv mm på en högre nivå än Idh 1-kursen. Idrott o hälsa 2 vill inspirera dig till en utvecklad kroppslig förmåga men också ta del av idrottsrörelsens roll i samhället och för miljön.

Tonvikt på utveckling av den kroppsliga förmågan. IDROTT OCH HÄLSA 2. PROFILERING: FRILUFTSLIV. Beteckning: IDRIDR02.


Återvinning göta öppettider
peter nilsson ronneby kommun

idrott och hälsa) Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 2 (7) meningar och använda begreppen i ett sammanhang. De behöver alltså fördjupade kunskaper även i det svenska språket. De ämnesspecifika begreppen är i sin tur en utgångspunkt för bredare och samtidigt …

Topp bilder på Skolverket Idrott Och Hälsa Bilder. Det tredje steget i i nyanlnda elevers sig riktar till och ett. Foto. Kvalitetsgranskning av ämnet idrott och hälsa  Besök gärna www.skolverket.se För att se hur kurserna och Idrott och Hälsa 1, IDRIDR01 Idrott & Hälsa 2 – Specialisering, IDRIDR02S. Skolverket föreslås få i uppdrag att se över innehållet i kurserna specialisering 1 och 2 inom ämnet idrott och hälsa så att de anpassas till att  Kursplan Idrott Och Hälsa 2 Gymnasiet. kursplan idrott och hälsa 2 gymnasiet Gratis i skolan.