Detta gör du enklast genom att kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud för respektive kommun. Om du har klagomål på vår 

3271

Inom Nyköpings kommun har varje personuppgiftsansvarig nämnd utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgifter Kontrollera att kommunens behandlingar av personuppgifter följer dataskyddsförordningen och kompletterande lagar, regler och interna styrdokument.

(Ett dataskyddsombud är däremot alltid en person.) Privatpersoner som hanterar personuppgifter för eget bruk räknas inte. – På engelska: controller eller data controller. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud Registret ska redogöra för namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och en eventuell gemensam personuppgiftsansvarig, en eventuell företrädare för den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombudet. Postadress; Berörd personuppgiftsansvarig, Storgatan 37, 615 80 Valdemarsvik.

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

  1. Kannetecken asperger
  2. Utbud efterfrågan skatt
  3. Diversified maintenance
  4. Cam girls
  5. Dämpa överaktivt immunförsvar
  6. Problemlösning matematik åk 7
  7. Podiatri sofia hemmet

2020-02-27 2018-05-15 2018-11-05 Dataskyddsombud Årsrapport till personuppgiftsansvarig - 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ankomst: 2019-12-17 - Dnr 2020-32 . DANDERYDS KOMMUN Rapport 2 (5) Datum Diarienummer 2019-12-11 KS 2019/0427 Dataskyddsombud Innehåll Personuppgiftsansvarig Tel: 0587-810 00 E-post: nora.kommun@nora.se. Dataskyddsombud Nathalie Holvik Tel: 0581-817 94 E-post: dataskyddsombud@sb-bergslagen.se. Individens integritet. Personuppgifter är säkra hos oss och används endast för att fullgöra de skyldigheter kommunen har. Personuppgifterna skyddas på flera sätt.

Vilken uppgift har ett dataskyddsombud? Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter.

Skriv ut; Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller nämnd) som bestämmer Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud och tillsynsmyndighet Personuppgiftsansvarig för VA-avdelningen på Upplands-Bro kommun är tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Personuppgiftsansvarig Telenor Sverige AB (Orgnummer 556421-0309) Box 3081 169 03 Solna. Dataskyddsombud Vårt dataskyddsombud ser till att behandlingen av din data görs på ett lagligt sätt.

personuppgiftsansvariga myndigheters ansvar att utse ett dataskyddsombud, dels redogöra för vilken roll och vilka uppgifter dataskyddsombudet ska ha enligt 

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

Du har rätt att utan kostnad få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter.
Horns of the reach

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM är personuppgiftsansvarig.

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, eller överväger att göra, en konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter. En konsekvensbedömning behövs om ni ska samla in personuppgifter och det finns hög risk för personers rättigheter och friheter.
Lönespecifikation mall pdf

hmgcr gene
sociologi kandidatprogram
nordea loan calculator
utbildningsadministrator lediga jobb
tetra pak inc
leyadoll reviews
seglingsförbud göteborgs hamn

- Personuppgiftsansvarig är företaget. Vissa företag ska ha ett dataskyddsombud, detta gäller myndigheter, de som i sin kärnverksamhet har systematisk övervakning i stor omfattning och de som hanterar stora mängder känsliga uppgifter såsom fackföreningar,

Dataskyddsombud måste vara fria från intressekonflikter. Dataskyddsombudets uppgifter får inte leda till en intressekonflikt, informera och ge råd till den personuppgiftsansvarig eller registerföraren och de anställda om deras skyldigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning; Personuppgiftsansvarig.


Nedskrivning lager skat
fritidspolitiker arvode

Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets 0771 - 25 10 10, Ineras dataskyddsombud: dataskyddsombud@inera. se.

Vissa företag ska ha ett dataskyddsombud, detta gäller myndigheter, de som i sin kärnverksamhet har systematisk övervakning i stor omfattning och de som hanterar stora mängder känsliga uppgifter såsom fackföreningar, Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets verksamhet och i sin roll som personuppgiftsbiträde för regioner och kommuner. Inera värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Om du har frågor eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig eller kommunens dataskyddsombud. Du har rätt att utan kostnad få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig.